Regulamin i Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOSCI

Przedszkole przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal BIP.

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem BIP. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów BIP, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

· czas nadejścia zapytania,

· czas wysłania odpowiedzi,

· nazwę stacji klienta,

· informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

· adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Portalu BIP nastąpiło przez odnośnik,

· informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę BIP. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem, dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony BIP nie zawiera błędów, itp.

Bezpośredni kontakt z przedszkolem ze strony BIP

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Przedszkola poprzez dostępne na stronach adresy korespondencyjne (e-mail). Przedszkole przechowuje korespondencję ze swoimi Interesantami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Interesantem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Interesanta.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem BIP. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Administratorem sieci. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów:

· dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

· tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

· utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Po zakończeniu sesji zapisane informacje są usuwane.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

Odnośniki do innych stron

Portal BIP Przedszkola zawiera odnośniki do innych stron WWW jednostek administracji publicznej i jednostek podległych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko BIP Przedszkola.

Zawartość BIP Przedszkola będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości mogą zostać wprowadzone pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. . Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy mogą, lecz nie muszą być o tym powiadomieni.

Załączniki
Tytuł Typ Rozmiar Data Dodał
Regulamin pracy (regulamin-pracy.pdf) pdf 425563 2021.04.01 08:50 admin
Regulamin funduszu socjalnego (regulamin-funduszu-socjalnego.pdf) pdf 1294526 2021.04.01 08:50 admin
Deklaracja dostępności raport (deklaracja-dostępności-raport.pdf) pdf 108022 2021.04.01 08:50 admin
Metryka wpisu
Opis zmian Data Osoba
Zmiana 2021.04.01 08:50 admin
Zmiana 2021.04.01 08:48 admin
Zmiana 2021.04.01 08:47 admin

Kontakt

Przedszkole Samorządowe w Święciechowie

ul. Strzelecka 12

64-115 Święciechowa

Telefon: 65 3002069

Adres e-mail: przedszkoleswieciechowa@wp.pl


Wykonane przez Grikon