Organy Przedszkola

Dyrektor - zakres zadań

  • kierowanie przedszkolem jako jednostką organizacyjną systemu oświaty publicznej i wypełnianie zadań wynikających z przepisów prawa z racji pełnionej funkcji
  • kierowanie przedszkolem jako samorządową jednostką organizacyjną gminy Święciechowa funkcjonującą w prawno-finansowej formule jednostki budżetowej
  • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników przedszkola

Wicedyrektor – zakres zadań

· podczas nieobecności w pracy dyrektora przedszkola z uzasadnionych powodów, przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności podejmuje decyzje w sprawach pilnych

  • Odpowiada za wykonanie obowiązku związanego z SIO

· Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonalenia zawodowego.

Rada Pedagogiczna - zakres zadań

  • wykonuje kompetencje stanowiące i opiniodawczo-wnioskodawcze przewidziane w ustawie.

Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola- zakres zadań

  • wykonuje kompetencje opiniodawczo-wnioskodawcze przewidziane w ustawie oraz inne zadania określone w statucie.
Wpis przypisany do:
OpisOsobaData
Wprowadził informacjęKrzysztof Rusin
Wytworzył informacjęDorota Lorych
Ostatnio modyfikował Krzysztof Rusin
Opis zmianDataModyfikowałPodgląd treści
Zmiana2024.03.02 07:29Krzysztof Rusin31343