Przyjmowanie i załatwianie spraw

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00

Zasady obowiązujące przy przyjmowaniu interesantów określają przepisy : art.221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U z 2018r.poz.2096 , z 2019 poz.60), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z dnia 22 stycznia 2002 r.) .

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW: - sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie, - sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

Wpis przypisany do:
OpisOsobaData
Wprowadził informacjęKrzysztof Rusin
Wytworzył informacjęDorota Lorych
Ostatnio modyfikował Krzysztof Rusin
Opis zmianDataModyfikowałPodgląd treści
Zmiana2024.03.02 07:33Krzysztof Rusin31362