Struktura Własnościowa Przedmiotu

Struktura własnościowa podmiotu

  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
  • nieruchomość i mienie własnością gminy,
  • gospodarka finansowa na zasadach jednostki budżetowej,
Metryka wpisu
Opis zmian Data Osoba
Zmiana 2021.04.01 08:47 admin
Zmiana 2021.04.01 08:47 admin
Zmiana 2021.04.01 08:47 admin

Kontakt

Przedszkole Samorządowe w Święciechowie

ul. Strzelecka 12

64-115 Święciechowa

Telefon: 65 3002069

Adres e-mail: przedszkoleswieciechowa@wp.pl


Wykonane przez Grikon